سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : دوشنبه 87/7/22 | 8:45 صبح | نویسنده : ایران

ردیف

سوره / آیه

پخش

ذخیره

1

حج - بلد

2

مریم - تکویر

3

قمر - رحمن - شمس - تین

4

حشر - تکویر - فجر

5

مدثر - قیامه

6

فتح - نبأ - شمس - حمد
  • paper | کیــــوسک | پــــرشیــــن ســـی