سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 97/3/16 | 2:50 عصر | نویسنده : ایران

 

هر پایان نامه فقط 3000 تومان 

پس از پرداخت لینک دانلود به موبایل و ایمیل شما ارسال می گردد.

درگاه پرداخت

 

 161     همداستانی جهان خیام و هدایت و ابزتاب آن در بوف کور   

162     بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانهای دولتی استان کردستان بر میزان تعهد سازمانی آنها 

163     بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی 

164     بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی 

165     بررسی فریب و تأثیر آن در شاهنامه فردوسی 

166     بررسی تأثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان 

167     شناسایی مزیت های اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصادی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

168     بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

169     بررسی موانع استقرار E.R.P در صنعت خودرو

170     بررسی رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سیستم سازمان

171     بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی در میزان سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

172     بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع سیمان ، خودرو قطعات ، نفرات اساسی )

173     بررسی ارتباط بین ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

174     بررسی شناسانه اشعار فارسی

175     (مورد بررسی رابطه بین ساختار سازمانی  و یادگیری سازمانی در شرکت های انرژی استان کردستان مطالعه ، شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق

176     ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بین فردی

177     بررسی رابطه هوش رقابتی و عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام

178     بررسی بخضی ار کاستی های ترجمه رساله قشیریه

179     بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری نیروی انسانی سازمان امور اقتصاد و داراییی و ادارات تابعه استان کردستان در سال 1390

180     تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گیاه مرتعی (RUMEX OBTUSIFOLIUS) در سه مرحله رویشی با روشهای شیمیایی ، کیسه های نایلونی و گاز

181     بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بریادگیری سازمانی ، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان

182     بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و تعارض کارکنان

 مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

183     بررسی ارتباط بین اخلاق سازمانی و میزان بهره وری نیروی انسانی در گمرکات استان کردستان همدان و کرمانشاه

184     بررسی عوامل اثر گذار درانتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای جهانگردی غرب کشور در کردستان ، کرمانشاه و همدان

185     بررسی رابطه به کار گیری فن آوری اطلاعات با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه سازمانهای دولتی شهرستان سنندج )

186     ارائه الگوی سنتی بر روشهای تصمیم گیری چند مهیاره برای درجه بندی شعب بانکها

187     بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

188     بررسی اثرات بنگاههای معاملات ملکی بر بازار مسکن شهرستان سنندج

189     شناسایی و بررسی علل  تأخیر در پروژه های راه سازی (مطالعه موردی : شهرستان سقز)

190     تأثیر برخی عوامل بازاریابی در جذب مشتریان بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان در استانهای کردستان و کرمانشاه

191     بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی بانکهای تجاری استان کردستان

193     تعیین عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران

194     بررسی محرکهای آماده سازی برروی رفتار مصرف کننده در انتخاب یک طعم بخصوص از نوشیدنیها

195     بررسی عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکتهای بخش انرژی استان کردستان )

196     بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و هوش رقابتی در صنایع بیجار و متوسط شهرستان کرمانشاه

197     بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت در سطح استان کردستان

198     بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی : بیمارستان امام خمینی اراک )

199     بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری وشرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران - با تاکید بر بازده بازار

200     مطالعه استراتژی های قیمت گذاری و رابطه آن با قابلیتهای بازاریابی (مطالعه موردی : شرکتهای تولیدی و خدماتی )

201     بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت (مطالعه موردی: بخش صنعت استان کرمانشاه )

202     در شرکتهای مستقر EFQM بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل در حوزه انرژی

203     بررسی کارایی ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

204     شناسایی مدل مناسب جهت انتخاب تأمبن کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی

205     بررسی رابطه TQM و عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان

206     بررسی رابطه بین ابعاد ساحتاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت سهامی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی

207     تأثیر حمله مغول در زبان و ادب فارسی و انعکاس آن در تاریخ جهانگشا و نقشه المصدور

208     عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی : بانک صادرات استان ایلام )

209     بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی (در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان همدان )

210     بررسی رابطه هوش فرهنگی با رفتار شهروندی سازمانی

211     بررسی تأثیر شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک بر ارتقاء سطح کیفیت  خدمات الکترونیکی

212     بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در مراکز آموزش عالی کرمانشاه

213     بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت کننده های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

214     برسی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی (مطالعه موری : شعب بانکهای ملی ، صادرات ، سپه و اقتصاد نوین استان کردستان )

215     شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام با استفاده از روش AHP (محدود به 50 شرکت برتر بورس ر فاصله زمانی 1386-1388)

216     بررسی میزان سلامت سازمانی و رابطه با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات بهزیستی شهر تهران در سال 1389

217     بررسی اثر بخشی مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش (ناحیه 2 شهرستان کرج استان البرز )

218     بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی (چاشنی غذا )شهرتهران

219     بررسی عوامل هزینه ای موثر بر بهای تمام شده انشعابات گاز سال 86-89 شهر سنندج به روش هزینه یابی بر مبای فعالیت (مطالعه موردی : شرکت گاز استان کردستان )

220     بررسی کارایی مدل FRO بر تعیین سطح وفاداری مشتریان بانکهای تجاری (مطالعه مورری : بانک رفاه شهر تهران )

221     بررسی ساختار گفتگو ها و مناظره ها در دیوان شمس

222     بررسی هویت شعری نیم قرن اخیر کردستان

223     بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان

 

 
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 97/3/16 | 2:46 عصر | نویسنده : ایران

هر پایان نامه فقط 3000 تومان 

پس از پرداخت لینک دانلود به موبایل و ایمیل شما ارسال می گردد.

درگاه پرداخت

 

121     تجزیه  تحلیل در بیان اشعار سعدی

122     نقش اسب در شاهنامه فردوسی

123     بررسی اثرات فناوری و اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

124     بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه

125     جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات کردی

126     بررسی مسائل بازار رسانی و بازاریابی محصول امروز در استان آذربایجان غربی

127     بررسی (طلب) در مثنوی مولانا یا شکایت نی ، حکایت طلب

128     معیارها و شاخص های دسته بندی شده پس از طراحی مدل و ورودی داده ها

129     نقش بازارگرایی بر شاخصهای مالی اقتصادی بیمه ای شرکتهای بیمه

130     بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پادشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان

131     بررسی تأثیر سبک رهبری به میزان کارآفرینی کارکنان در سازمانهای دولتی - مطالعه موردی استان کردستان

 132    بررسی نقش گمرکی الکترونیکی به تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان در استان آذربایجان غربی

133     طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده ار مدلهای پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره

134     ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب

135     بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثربخشی استراتژی سازمان کارخانه جات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی

136     بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانکهای تجاری استان کردستان

137     بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت بیمه ایران شهر ایلام

138     تأثیر نانو بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پلت و آردی

139     سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شعب بانک سپه شهرستان سنندج

140     بررسی تأثیر سبکهای مدیریتی لیکرت بر تعهد سازمانی کارکنان

141     نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمودی

142     بررسی عوامل فشار زایی شغلی منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

143     بررسی و جایگاه شخصیت زن در منظومه های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو و شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه

144     بررسی عواما موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)

145     بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانها

146     دهیاری ها به عنوان سازمانهای عمومی

147     تأثیر رقابتهای فشرده و فزونی عرضه و تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی کیفیت و دیگری قیمت

148     تغییرات سریع دنیای کنونی

149     اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی

150     تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ایلام

151     بررسی جنبه های گوناگون طنز بر مثنوی معنوی

152     بررسی رضایت مندی مشتریان بانک رفاه ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

154     بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران

155     بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در استان همدان

156     بررسی تأثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک

157     بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

158     بررسی سبکهای تصمیم گیری در سازمانهای دولتی

159     بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت مدیران

160     تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 97/3/16 | 2:42 عصر | نویسنده : ایران

هر پایان نامه فقط 3000 تومان 

پس از پرداخت لینک دانلود به موبایل و ایمیل شما ارسال می گردد.

درگاه پرداخت

 

 

81      بررسی و تحلیل موسیقی شهر در غزلیات فارسی شهریار

82      بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی

83      تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی

90      سید عرفان حسینی

84      نقش صنعت مرغداری در تولید گوست و مرغ

85      بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

86      بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارآیی آنها

87      بررسی آماری

88      تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی

89      سرمایه فکری چیست ؟

90      بررسی نقش مدیریت ریز در تدارکات پروژه های احداث مطالعه موردی پروژه احداث صنایع سیمان سازمان غرب

91      تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا

92      اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها

93      بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی یا نسیم شمال

94      بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

95      بررسی رابطه بین پیاده سازی نظام مدیریت دانش و مهارتهای مدیران

96      بررسی و جایگاه فرهنگ عامه در دیوان نالی

97      بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

98      بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

99      بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در همدان 1389-1390

100     میزان تأثیر پذیری پریشان قاآنی از گلستان سعدی

101     بررسی تحلیل نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقاء مسیر شغلی جهت انتصابهای بهینه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

102     بررسی کلی پژوهش

103     بررسی بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران و ادارات امور مالیاتی استان کردستان 1389-1390

 104     ارزیابی کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

105     بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش

106     گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

107     بررسی رابطه سرمایه اجتماعی میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت شهر سنندج

108     بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات

109     بررسی حبابهای قیمتی در بازاز مسکن استان کردستان

110     بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استان کردستان

 111    بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس ، خود کنترلی و خود کارآمدی ) با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد سنندج

112     بررسی و شرح نمادهای طبیعی در اشعار نیما یوشیج

113     بررسی کارآیی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها

114     بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام

115     بررسی میزان ابعادی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

116     تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او

117     نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمانهای خصوصی براساس مدل پورتر

118     گردآوری و طبقه بندی قصه های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه

120     آئین باده گساری در قصایدو غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندر نامه نظامی

 
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 97/3/16 | 2:0 عصر | نویسنده : ایران

هر پایان نامه فقط 3000 تومان 

 

پس از پرداخت لینک دانلود به موبایل و ایمیل شما ارسال می گردد.

درگاه پرداخت


41      شیوه های ارسال پیام در حماسه های ایرانی

42      فرایندهای کسب و کار           

43      مقایسه حکمی کیمیای سعادت امام محمد غزالی با گلستان سعدی

44      بانک ها و موسسات مالی و نحوه کارکرد آنها

45      نوگرایی (Modemi zation)و ارتباط آن با رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن فرهنگ تغذیه در قشر متوسط کلان شهر تبریز

46      طراحی مفهومی پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان

47      مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ایران طی سالهای 80-87

48      مدیریت کلان زنجیره تأمین در صنعت مرغداری

49      پوسته ها و اطلاعات در مورد آنها

50      بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه بانثر مسجع (برمبنای اشعار احمد شاملو عهدالعاشقین روزبهان تقلی شیرازی )

51      روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ، فرهنگ و ادب ایرانی

52      بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی شهر سنندج )

53      پاره ای از لغات مهم و مشترک در فیه ما فیه ومثنوی

54      بررسی یک چالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان

55      تغذیه تحریکی زنبور عسل با غلظتهای متفاوت اسید اسکلوبیک محلول در شربت شکر و اثر آن بر تخمگذاری ملکه جمعیت کلومی وزنو پروتئین بدن

56      بررسی سیر تحول شعر منثور در ادب معاصر

57      بررسی تأثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سنندج

58      مقایسه تطبیقی سرمایه ای اجتماعی در بانکهای ایران

59      بررسی میزان تفاوت بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرسنندج از کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل 5 بعدی سروکوال

60      بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

61      بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت بدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه

62      مقایسه روشهای انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کارا ترین روش در بورس اوراق بهادار تهران

63      بررسی رابطه بین ویژیگهای شحصیتی و رفتار شهروندی سازمانی

64      ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تأثیر گذار بر تأخیر زمان پروژه های راه سازی با رویکرد فرضی

65      بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

66      بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

67      تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی

68      تدفین راهبردهای توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط

69      مقایسه ریاضت در عرفان اسلامی و عرفان بودایی و تأکید بر دیدگاه عارفان خراسان

70      تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن

71      ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعادل سازمانی

72      ارتباط هوش هیجانی EQ با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تأکید بر تعارضات فردی

73      برسی بخشی از کاستیهای ترجمه رساله تشریحی

74      بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم های اطلاعات مدیریت فرآیند تصمیم گیری در سازمانهای دولتی استان ایلام و عوامل موثر بر آن

75      جمع آوری و تحلیل داستنهای کردی قروه

76      بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

77      بررسی عملکرد شرکتهای مهندسی پزشکی از دیدگاه مسئولین بخشهای مختلف بیمارستانی با استفاده از مدل سروکوال

78      کتاب شناسی تحلیل فریدون مشیری

79      بررسی ارتباط بین هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB

80      بررسی نقش گمرک الکترونیکی و تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان استان آذربایجان غربی

 
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 97/3/16 | 1:4 عصر | نویسنده : ایران

هر پایان نامه فقط 3000 تومان 

درگاه پرداخت

پس از پرداخت لینک دانلود به موبایل و ایمیل شما ارسال می گردد.

 1       بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران  

 2       ارزیابی اثربخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

3        بررسی تأثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر چابکی سازمانها

4        بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتری

5        ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری استان مازندران

6        مدل دینامیک                     

7        شکوائیه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم

8        بررسی موانع استقرار سیستم بودجه عملیاتی در کشور و ارائه مدلی برای آن

9        نظامهای سنتی بودجه ریزی

10      ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن bcic

11      بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

12      بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

13      بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES)شهرستان سنندج

14      شخصیت شناسی مردم کوچه و بازارو طبقات پایین جامعه_ تحقیقی در ارتباط با رفتار،کردار و منش کنیز و غلام در مثنوی و معنوی

15      محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی

16      نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان

17      مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی

18      شناسایی و تجزیه عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج

19      شناسایی منشاء های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران

20      ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

21      تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد وتداوم موجودبهایی را که در انبار شرکت آب و فاضلاب و ارائه راهکار

22      مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مطالعه موردی بانک های شهرسنندج

23      ارزیابی کیفیت ارائه خدمات با استفاده از مدل سرکوئال

24      بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

25      بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

26      شیوه انتخاب و بکارگیری مدیران

27      بررسی منشاء های ریسک و طبقه بندی آن ها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه دانا

28      نفرین در ادبیات حماسی (شاهنامه ، کوش نامه ،گرشاسبنامه )

29      معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی

30      ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیوید و هانگر ، مطالعه موردی

31      قصه چیست ؟

32      بررسی رابطه بین فرهنگ سازی و اثر بخشی مدیران صدا و سیمای مرکز کردستان از دیدگاه کارکنان

33      بررسی عملکرد شرکت های خدمات از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل servaua

34      بررسی آداب و رسوم سنن شاهنامه فردوسی از عهدمنوچهرتابهمن

35      بررسی نامه های منشور مرداب معاصر

36      ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیویدوهانگر

37      شعر و اشعارنویسی جمالزاده

38      بررسی تأثیر سب رهبری از دیدگاه رنیس لیکرت برعملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی در استان کردستان

39      روشهای آمار شرکتها

40      بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی - تولیدی استان کردستان
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 97/2/29 | 2:37 عصر | نویسنده : ایران
تاریخ : سه شنبه 97/3/15 | 2:40 عصر | نویسنده : ایران

 

هر پایان نامه فقط 3000 تومان 

پس از پرداخت لینک دانلود به موبایل و ایمیل شما ارسال می گردد.

درگاه پرداخت


 

  81      بررسی و تحلیل موسیقی شهر در غزلیات فارسی شهریار

82      بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی

83      تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی

90      سید عرفان حسینی

84      نقش صنعت مرغداری در تولید گوست و مرغ

85      بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

86      بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارآیی آنها

87      بررسی آماری

88      تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی

89      سرمایه فکری چیست ؟

90      بررسی نقش مدیریت ریز در تدارکات پروژه های احداث مطالعه موردی پروژه احداث صنایع سیمان سازمان غرب

91      تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا

92      اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها

93      بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی یا نسیم شمال

94      بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک  کشاورزی

95      بررسی رابطه بین پیاده سازی نظام مدیریت دانش و مهارتهای مدیران

96      بررسی و جایگاه فرهنگ عامه در دیوان نالی

97      بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

98      بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

99      بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در همدان 1389-1390

100     میزان تأثیر پذیری پریشان قاآنی از گلستان سعدی

101     بررسی تحلیل نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقاء مسیر شغلی جهت انتصابهای بهینه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

102     بررسی کلی پژوهش

103     بررسی بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران و ادارات امور مالیاتی استان کردستان 1389-1390

 

104     ارزیابی کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

105     بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش

106     گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم  برنامه ریزی و کنترل مناسب

107     بررسی رابطه سرمایه اجتماعی میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت شهر سنندج

108     بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات

109     بررسی حبابهای قیمتی در بازاز مسکن استان کردستان

110     بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استان کردستان

 111    بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس ، خود کنترلی و خود کارآمدی ) با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد سنندج

112     بررسی و شرح نمادهای طبیعی در اشعار نیما یوشیج

113     بررسی کارآیی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها

114     بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام

115     بررسی میزان ابعادی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

116     تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او

117     نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمانهای خصوصی براساس مدل پورتر

118     گردآوری و طبقه بندی قصه های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه

120     آئین باده گساری در قصایدو غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندر نامه نظامی
تاریخ : سه شنبه 97/3/15 | 12:56 عصر | نویسنده : ایران
تاریخ : سه شنبه 97/2/18 | 7:13 عصر | نویسنده : ایران
تاریخ : یکشنبه 96/8/7 | 7:52 عصر | نویسنده : ایران

  • paper | کیــــوسک | پــــرشیــــن ســـی