سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تاریخ : چهارشنبه 95/12/25 | 3:28 عصر | نویسنده : ایران

اگر هوس کاندیدا شدن دارید حتما به این سایت سری بزنید و تبلیغ ویدئویی خود را بگذارید!

بی درد سر رای تان را چند برابر کنید!!!

www.shora.tv

 
تاریخ : دوشنبه 95/12/2 | 1:57 عصر | نویسنده : ایران
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 11:35 عصر | نویسنده : ایران

گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم  برنامه ریزی و کنترل مناسب

http://uploadboy.me/mpj2c72xrm6c/محمد هیمن پیری(1).pdf.html

 
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 11:28 عصر | نویسنده : ایران

بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش

http://uploadboy.me/uq96li6kb8nz/محمد مرادی(1).pdf.html
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 10:36 عصر | نویسنده : ایران

ارزیابی کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

http://uploadboy.me/ekmyx931doy8/محمد قاسمی(1).pdf.html
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 10:14 عصر | نویسنده : ایران

بررسی بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران و ادارات امور مالیاتی استان کردستان 1389-1390

http://uploadboy.me/vsj7ml7p26s5/محمد سعید احمدی(1).pdf.html
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 10:4 عصر | نویسنده : ایران

ارتباط رهبری تحول آفرین با رضایت شغلی کارکنان بانک

http://uploadboy.me/bc2j67buopra/محمد رضا میمنت آبادی(1).pdf.html
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 9:41 عصر | نویسنده : ایران

بررسی تحلیل نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقاء مسیر شغلی جهت انتصابهای بهینه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

http://uploadboy.me/ebhx7puqo4xu/محسن قره‌خانی101(1).pdf.html
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 8:3 عصر | نویسنده : ایران

میزان تأثیر پذیری پریشان قاآنی از گلستان سعدی

http://uploadboy.me/dud46pvysmlw/لیلا عدل ستا(1).pdf.html


 
تاریخ : سه شنبه 95/4/29 | 6:11 عصر | نویسنده : ایران

بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه بانثر مسجع (برمبنای اشعار احمد شاملو عهدالعاشقین روزبهان تقلی شیرازی )
  • paper | کیــــوسک | پــــرشیــــن ســـی